Ruffklippare GM Serie
Maskinen är framtagen för att klara körning i slänter och erbjuder tack vare sin extremt låga tyngdpunkt och tiltbara säte trygg och säker körning även i branta och ondulerade gräsmiljöer.


BARONESS Ruffklippare GM1700 klipp bredd 152cm
BARONESS Ruffklippare GM2810A klipp bredd 280cm