Rotorklippare GM Serie

Maskinen är framtagen för att klara körning i slänter och erbjuder tack vare sin extremt låga tyngdpunkt och tiltbara säte trygg och säker körning även i branta och ondulerade gräsmiljöer.
Klippdäcket är undermonterat och kan fås antingen som fast eller articulerande för att följa onduleringar, båda klippdäcken ger suverän klipprestanda och valmöjligheten gör att klippare
får ett mycket brett användningsspektrum från golfbanor till besvärliga vägslänter.


BARONESS Rotorklippare GM1700 klipp bredd 152cm
BARONESS Rotorklippare GM2800 klipp bredd 280cm
BARONESS Rotorklippare GM2810 klipp bredd 280cm